Term

Trang web này thuộc quyền sở hữu của Share Ngay: https://sharengay.com.

  • Mọi nội dung, thông tin tài khoản đều mang tính riêng tư.
  • Share Ngay cam kết không sử dụng bất cứ dữ liệu nào của người dùng.
  • Trang web sẽ không đặt quảng cáo vì chúng tôi không thích quảng cáo.

Bạn có quyền báo cáo bất kỳ nội dung hoặc người dùng nào đăng nội dung xấu. Tuy nhiên trừ việc:

  • Nội dung chống phá nhà nước.
  • Tiêu đề không đúng thuần phong mỹ tục.
  • Paste chứa tiêu đề quá mức phản cảm liên quan tới 18+ sẽ bị xóa.

... thì hầu như chúng tôi sẽ không xóa hoặc can thiệp vào dữ liệu của mỗi tài khoản cá nhân.