Cách xem Netflix US, Netflix nước ngoài miễn phí. == Nhu cầu ae muốn fake IP sang US hoặc các nước khác để có nhiều phim hơn. Vì mặc định ở Việt Nam, Netflix họ sẽ phát nội dung ở quốc gia tương ứng. Cho nên ae đã mua Netflix, nếu muốn xem Netflix ở bất cứ quốc gia nào thì đọc bài viết này có hướng dẫn tạo acc ExpressVPN miễn phí 30 ngày (hết 30 ngày tạo tiếp acc khác) - fake IP sang quốc gia đó Netflix sẽ phát nội dung tương ứng ở quốc gia đó cho bạn. Link bài viết: https://sharengay.com/free-trial-30-ngay-expressvpn-working-pc-android-ios/ Cần nói thêm, ExpressVPN là thằng ngon nhất để xem Netflix, mình bán VPN nên thằng nào mình cũng đã dùng qua, ExpressVPN đắt nhất nhưng tốt nhất. Hướng dẫn trên tạo được account để đăng nhập được Android, iOS, Android TV và cả Windows, MacOS, Linux. Nó cũng hỗ trợ setup trên router luôn, vì nhiều tivi dùng WebOS hoặc TizenOS không có app ExpressVPN trên LG Webstore hoặc Tizen App Store nên không cài được app ExpressVPN. => do đó gần như tất cả tất cả mọi thiết bị kể cả Smart TV không chạy Android TV muốn vẫn fake IP sang US hoặc quốc gia bất kỳ để xem được.