Link tải ES File Explorer bản Premium mod bởi Lâm Ngô: https://drive.google.com/drive/folders/1Kj4Z0amMZuyscN_d4nRfRt7j9gWYgxye?usp=sharing Mình dùng bản mới nhất _arm64_ (hầu hết chip hiện tại nên cài bản arm64 thay vì arm). Facebook Lâm Ngô: https://www.facebook.com/tofu.mamtom