Quyển sách: Quân Khu Nam Đồng === Tác giả: Bình Ca Ngôn ngữ: tiếng Việt Định dạng: .pdf, .mobi, .epub, .azw3 === Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1ne9DoCuLMbQsREZIaqkkZAM_MlMA0tfn?usp=sharing