Link "A Total War Saga: TROY": https://www.epicgames.com/store/product/a-total-war-saga-troy/ Ngoài ra Epic cũng free: The Alto Collection: https://www.epicgames.com/store/en-US/product/the-alto-collection/home Game này mình từng chơi trên iOS, có đợt free acc có game này. Game rất hay nha ae. Remnant: From the Ashes: https://www.epicgames.com/store/en-US/product/remnant-from-the-ashes/home Game này bạo lực 18+, ae cân nhắc trước khi tải. Hướng dẫn lấy về account ae xem bài này phần 2 - cách nhận game: https://sharengay.com/epic-dang-free-game-pathway-the-escapists-2-cung-sap-free/