Quyển sách: Phía sau nghi can X === Tác giả: Keygo Higashimo Ngôn ngữ: tiếng Việt Định dạng: .azw3, .mobi, .epub === Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1nmreUpsmOMD7RO22zA9ARTKEhiWYWG9a?usp=sharing