Còn ai đắp lũy khơi hào Ba Đình một thuở, hiên ngang tung hoành Kế chờ giặc đến cận thành Xung phong thề quyết phanh thây quân thù?