Cài bản FREE trước: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/ Sau đó tải bản Premium bên dưới cài đè lên (2 plugin này bổ trợ cho nhau và hoạt động độc lập). Link tải WP Fastest Cache Premium 1.6.6: https://drive.google.com/file/d/11PGM5zFtlCugAhGf8xrooTi6FoaYa6Fu/view?usp=sharing Link tải WP Fastest Cache Premium 1.6.4: https://drive.google.com/file/d/1kfVaDxUuaDHgUyZ_gLiWvOjmy825dHKr/view?usp=sharing