id bị khóa rồi. Cho mình xin mở id vào manhthang42@gmail.com