Mạng xã hội ngày càng được tạo ra.... Càng nhiều nhà phát triển, càng nhiều mạng xã hội, càng nhiều người đăng ký, càng nhiều hi vọng tốt đẹp cho một cái app nhưng.... cuối cùng tốt đẹp thì có ít còn xấu xa thì nhiều -_- Tại sao tôi lại nói như vậy ??? Vì.... Càng nhiều mxh được tạo ra, càng nhiều chiêu trò lừa đảo để kiếm tiền, càng nhiều người bị thiệt hại đó chính là cái hại của mạng xã hội còn cái hại khác nữa đó chính là thông tin người dùng bị rò rỉ chỉ vì mấy cái đồng tiền dơ bẩn của mấy người trên thị trường, các nhà phát triển đã bán rẻ lương tâm mình bán các thông tin của người dùng khốn nạn !!!!!