Quyển sách: Con Đường Hồi Giáo === Tác giả: Nguyễn Phương Mai Ngôn ngữ: tiếng Việt. Định dạng: .azw3, .pdf, .epub Note: ae có thể xem review ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=U1Saqs1O0bM . 1 quyển sách hay và tăng sự hiểu biết của mình rất nhiều, mình đã đọc và high recommend ae. === Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1A8cBQfEy45V7pa46pM0w-hIcd8Qi9IYG?usp=sharing