Share Plugin làm mịn da trong video. Đó là Beauty Box và Cosmo II. Đây là 2 plugin làm mịn da mà nhiều người hay dùng nhất. Plugin áp dụng cho Adobe Premiere. Đã test tương thích tốt với bản Adobe Premiere 2019. ======== Tại sao sử dụng plugin làm mịn da trên Premiere? https://yamcode.com/raw/4MLR0zR6l0 ======== Hướng dẫn sử dụng 2 plugin này: https://www.youtube.com/watch?v=a904bSYh0vA ======== Link download Beauty Box: (for Win and Mac) https://mega.nz/file/6B9x3QDK?fbclid=IwAR2gI9SXxkGXJn87WNxDXNsrvjw6UAa0v7Zk7Xwoh4FCKfu0tu50aLBDiIw#spMMvD25Bve19urotBDt6xFOMXRuGZvZyMw6wgKlIIQ -- hoặc: https://www.mediafire.com/file/x8d991bto6u2352/ ======== Link tải plugin Cosmo II: https://mega.nz/file/iYsXAazR?fbclid=IwAR1nQZfUkI6uRm-099mIBmb0EVdEC1AxgQRWkf-08cS8kDu7ZK_59VgaPzs#43oVEEfpZYsQWjA_ObcLi2mpoMNDmg4KGO6oW_4gUM4 -- hoặc: https://www.mediafire.com/file/5sksj5szo0ved7g/ -- Nguồn: https://www.facebook.com/groups/1877455995913155/permalink/2731236330535113/