Link trực tiếp: https://drive.google.com/folderview?id=1hIqkuF0frhDfzHJ6OtUCfFQhJ_A27d1A Link rút gọn (bác nào tốt bụng bỏ vài giây giúp em mua file mở bootloader với, em cảm ơn): http://megaurl.in/lpmCF8d