Update plugin Google Drive Extension All in One WP Migration liên tục tại đây: ====== Bản mới nhất mình để trên đầu: Link bản 2.72 (update 31/05/2022): https://drive.google.com/file/d/1ntkBYXBCpwJELn0zOCYIfii6FK0x65PH/view?usp=sharing Link bản 2.68: https://drive.google.com/file/d/1hvUNS7JpYZDA4CbDBTTNgC2_33UguHgR/view?usp=sharing Link bản 2.61: https://drive.google.com/file/d/14ncNtNZ9FZSwmMqa7BybVar1uBp1adBR/view?usp=sharing Link bản 2.58: https://drive.google.com/file/d/1NeHil3sn_E5Qp_a8YaifRZI3RrB1OPir/view?usp=sharing (update 03/07/2020) Link bản 2.57 (đang là bản ổn định nhất): https://drive.google.com/file/d/1PCop9F9a6BBXggQOsWDD8MdFnBLjXozq/view ====== Lưu ý: hiện tại thì phải bản mới nhất nó mới cho chạy, các bạn có thể cài bản cũ hơn cũng được nếu mình chưa update kịp. Chức năng vẫn như vậy, không khác gì đâu. :) Link bản 2.54: https://drive.google.com/open?id=1Hc_74ADqzNqv1jrohRHFWCGN2okK0GWx Link bản cũ 2.47: https://drive.google.com/open?id=1TcAAYMN590L1OHDNHPaUZgTTZOnED0uk