[APP] Kegel Exercises [4.99$ => FREE] ===== Rating: 5 sao / 125 rating. Link: https://apps.apple.com/app/id1498882116 ===== Một ứng dụng cho ae nào quan tâm tới sức khỏe, là 1 danh sách các bài tập vùng xương chậu. Với nữ giới: - Các cơ quan nội tạng được giữ đúng vị trí: bàng quang, tử cung, trực tràng và ruột non - ngăn ngừa thiếu sót của chúng. - Cung cấp âm đạo. Đó là, họ làm cho nó hẹp hơn và đàn hồi hơn. - Bảo vệ chống lại tình trạng tiểu không tự chủ trong quá trình gắng sức (ví dụ, trong khi hắt hơi, nâng tạ hoặc chạy). Với nam giới: có tác dụng trong việc ngăn ngừa xts, bảo vệ các cơ quan nội tạng.