Giới thiệu tổng quan khóa học Tổng quan về .NET Core Giới thiệu về các tính năng ASP.NET Core và khác biệt so với ASP.NET 5 Giới thiệu mô hình MVC Cài đặt Visual Studio và .NET Core Tạo ứng dụng và tổng quan cấu trúc dự án trong .NET Core 2.0- Xây dựng cấu trúc Solution Giới thiệu về ASP.NET Identity Các khái niệm về bảo mật ứng dụng ASP.NET Core Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu Triển khai tạo các Entity để sinh ra cơ sở dữ liệu Tạo Data Access Layer Seeding data tạo dữ liệu mẫu Triển khai tầng Service và AutoMapper Các lệnh migration trong Entity Framework Core Sử dụng Area tạo phần Admin trong ASP.NET Core Ghép giao diện HTML phần Admin có sẵn vào ứng dụng. Tạo cấu trúc phần client JS Xây dựng tính năng đăng nhập cho quản trị- Form Validate trong Jquery Hiển thị thông tin đăng nhập qua Claim Hiển thị danh sách menu quản trị động từ database với ViewComponent Hiển thị danh sách sản phẩm dạng grid Phân trang danh sách sản phẩm Lọc sản phẩm qua AJAX Jquery Hiển thị cây danh mục dạng Tree Sắp xếp cây thư mục bằng kéo thả trên TreeView Thêm sửa và xóa danh mục sản phẩm từ Context menu Thêm và sửa xóa sản phẩm qua modal dialog Tích hợp CK Editor cho sản phẩm Tích hợp Upload ảnh cho sản phẩm Quản lý danh sách người dùng Quản lý danh sách role Phân quyền cho người dùng Áp dụng quyền trên giao diện Nhập sản phẩm qua file Excel Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel Quản lý hóa đơn bán hàng và xuất ra excel Quản lý ảnh cho sản phẩm Quản lý số lượng sản phẩm Quản lý giá bán sỉ cho sản phẩm Ghép giao diện cho phần giao diện khách hàng Tối ưu hóa URL cho SEO Tạo một số WebComponent chung cho hệ thống Đọc dữ liệu ra trang chủ Đọc dữ liệu trang danh sách sản phẩm Trang chi tiết sản phẩm Đăng ký thành viên Đăng nhập ứng dụng với ASP.NET Identity và Claim Áp dụng ReCapcha cho website Tạo trang tìm kiếm sản phẩm Tạo giỏ hàng và làm việc với Session Quản lý thao tác giỏ hàng qua AJAX AJAX Refresh View Component khi sản phẩm Đặt hàng và tạo hóa đơn Tạo form gửi phản hồi và gửi mail trong ASP.NET Core Tối ưu kích thước hình ảnh bằng Middleware Các cách thức Caching ứng dụng web Nén response trả về để tăng tốc độ Cấu hình đăng nhập qua Facebook và Google Quản lý trang nội dung độc lập Tối ưu hóa cho SEO trong ứng dụng Tạo trang thống kê báo cáo bằng Store Procedure Tối ưu code client qua Gulp Tạo Project Web API cho Mobile Chứng thực Web API với JWT Token Kết nối ứng dụng Angular CLI 4 với .NET Core Web API Bổ sung đa ngôn ngữ cho ứng dụng Xuất bản ứng dụng lên hosting