PremiumSoft Navicat Premium 12.1.16 with Keygen and Patch [L.I.N.H] Navicat Premium là một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối đồng thời với cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, PostgreQuery và SQLite từ một ứng dụng. Navicat Premium kết hợp các chức năng của các sản phẩm Navicat khác và hỗ trợ hầu hết các tính năng được sử dụng trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hiện đại, như Thủ tục lưu trữ, Sự kiện, Kích hoạt, Chức năng, Chế độ xem, v.v. Navicat Premium cho phép bạn chuyển dữ liệu hiệu quả qua các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau hoặc đến các tệp văn bản thuần với định dạng và mã hóa SQL. Công việc hàng loạt cho các loại cơ sở dữ liệu khác nhau có thể được lên lịch để chạy tại một thời điểm cụ thể. Các tính năng khác bao gồm Trình hướng dẫn Nhập / Xuất, Trình tạo Truy vấn, Trình tạo Báo cáo, Đồng bộ hóa Dữ liệu, Sao lưu, Lập lịch Công việc, v.v. Navicat cung cấp cho các nhà phát triển chuyên nghiệp các tính năng tinh vi cụ thể theo nhu cầu của họ, nhưng dễ học đối với người dùng mới sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu Download Links: + x86: http://download3.navicat.com/download/navicat121_premium_en_x86.exe + x64: http://download3.navicat.com/download/navicat121_premium_en_x64.exe PremiumSoft Navicat All Products Multi Keygen+Patch v4.8-URET + Link: https://www.upload.ee/files/9577033/Navicat_Keygen_Patch_v4.8_By_DFoX.rar.html + Home page: https://dfox.it/ Nếu sử dụng Navicat Premium v12.1.12 thì làm theo tool này: + https://github.com/DoubleLabyrinth/navicat-keygen Hướng dẫn: 1) Cài đặt navicat xong. Tắt app. tắt mạng. 2) Mở tool (admin) lên sẽ có giao diện như hình kèm trong mục nén vừa tải 3) Bạn để nguyên mọi thông số mặc định mà tác giả đã thiết lập sẵn. 4) Bấm vào nút Patch tại mục số 1. Chờ đến khi có thông báo cracked! 5) Nhìn xuống mục số 4 trong tool, Bấm vào nút Generate. Rồi bấm copy code vừa sinh ra. 6) Mở navicat lên, tìm và bấm vào Registration. Điền key vừa copy vào. Sau đó bấm Activate. 7) Chọn Manual Activation. 8) Copy request code dán vào khung "Request code" của tool 9) Bấm nút Generate ở chỗ khung Activation Code. Chờ sinh ra code. 10) Copy code vừa sinh và quay lại dán vào navicat 11) Tiến hành kích hoạt. Đã test thành công!