avatar
Untitled

Thanh1997 126 16th Apr, 2019

MARKUP 64.71 KB
                      
             #EXTM3U
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" ,BÓNG ĐÁ KÊNH 1 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.bongdaf.net/hls/7f192d20496c6f374058bd49cef5018e/5c852e7ca9000kbcJWS474/24170c558237255a1c87bb9553c73fb2/j7tfrf3/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ",BÓNG ĐÁ KÊNH 2 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://vlive-hls.akamaized.net/kr009e/kr009e_1500.stream/chunklist.m3u8?__agda__=1555248907_27c15b76839dcd9f16f536a606149964&__gda__=1555248907_27c15b76839dcd9f16f536a606149964
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" ,BÓNG ĐÁ KÊNH 3 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.ibongda.tv/hls/67c7ce9a3c93e80ff7abddaab389223a/5c85395d09dfdfzyOJQ072/ec947ff10bfa6a646b14c56eeb650847/xdjhqhw/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" ,BÓNG ĐÁ KÊNH 4 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://cdn9.90phut.tv/ce8a22df61ff84fb582f707993a6c3d470657b99/064c278dc6de739a29dcb94ed4338857/1554968327/app_1_13e88/kpc/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" ,BÓNG ĐÁ KÊNH 5 (Chỉ phát khi có bóng đá)
https://cdn9.90phut.tv/eb5ed106cf91df3e9082c7a984f86057738f8735/f16c5dbed080fa26f42d5e710617fc16/1554612191/app_1_13e88/manc/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" ,BÓNG ĐÁ KÊNH 6 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.bongdaf.net/hls/ca8a20e32bb1bbfec4672b39d3ae2e94/5c852e18c8f1akxcCBU006/da3365f03ff732ba38f11601384f6e43/b13vrkl/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ",BÓNG ĐÁ KÊNH 7 (Chỉ phát khi có bóng đlá)
http://live.bongdaf.net/hls/ad631be1bc8c4f5e17018f2f60f3061b/5c852e3919663uhlQOZ236/7913b85d61308864c186b7a6d3dee346/83budxc/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ",BÓNG ĐÁ KÊNH 8 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.bongdaf.net/hls/766b0885a123bd221cea5b05a147fc96/5c852e5742dc4pseNZS697/7b85f466c206ba0e719026dc8e808cc9/zknbe7n/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" tvg-logo="https://micros.onsports.vn/resize/?url=https%3A%2F%2Fcontrol.onsports.vn%2Fuploads/channel_logo/Icon%20BDTV%20nen%20trang.png&width=1200&height=9999&watermark=0",BÓNG ĐÁ KÊNH 9 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live.bongdaf.net/hls/76b0387bc50254dd5f398df3285f18dc/5c852ebf3d55fkblCOJ712/38ed0e87d047dfa8cd47220350fb02f6/n2o4qbe/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="BÓNG ĐÁ" tvg-logo="https://micros.onsports.vn/resize/?url=https%3A%2F%2Fcontrol.onsports.vn%2Fuploads/channel_logo/Icon%20BDTV%20nen%20trang.png&width=1200&height=9999&watermark=0",BÓNG ĐÁ KÊNH 10 (Chỉ phát khi có bóng đá)
http://live2.bongdaf.net/d8f08a6028a7cac1f2adfc292f4ab9201552149195/SCTV15/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kplus" tvg-id="K+1 HD" tvg-logo="https://i.postimg.cc/FsHjTQW7/k_1hd.png",K+1 HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.122:10314
#EXTINF:-1 group-title="Kplus" tvg-id="K+NS HD" tvg-logo="https://i.postimg.cc/HnBbTSxY/k_nshd.png",K+NS HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.123:10320
#EXTINF:-1 group-title="Kplus" tvg-id="K+PC HD" tvg-logo="https://i.postimg.cc/qBLsc7GP/k_pchd.png",K+PC HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.176:10374
#EXTINF:-1 group-title="Kplus" tvg-id="K+PM HD" tvg-logo="https://i.postimg.cc/XvdFrNJD/k_pmhd.png",K+PM HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.125:10326
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtv1-hd_148005282771.jpg",VTV1 HD
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv1_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="https://s19.postimg.org/9pyyi18wj/tx6_M3w_I.png",VTV2 HD
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/m0hlc1s/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="https://s19.postimg.org/gizbeazpv/4_CNs_FQ6.png",VTV3 HD
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/idmwifi/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/b/b9/Logo_VTV4.png",VTV4 HD
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/hktebdo/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV5" group-title="VTV" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/VTV5_logo_2013_final.svg/1200px-VTV5_logo_2013_final.svg.png",VTV5 HD
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/ira1wlr/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="http://i.imgur.com/kplGmyh.png",VTV6 HD
https://hjyjrvmlsk.vcdn.com.vn/hls/fjg6388/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="http://xbmc.itvplus.net/LOGO/HDTV/VTV7.png",VTV7 HD
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VTV7_HD/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="http://xbmc.itvplus.net/LOGO/HDTV/VTV8.png",VTV8 HD
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv8_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTV" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/5d/VTV9new2015.png",VTV9 HD
https://kcdn-livestream.vtvgiaitri.vn/vtvgtlivestream/vtv9_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vovtv_145673316221.jpg",VOV
http://vncdn.mediatech.vn/vovlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_thong-tan-xa-viet-nam_145673307906.jpg",Thông Tấn Xã Việt Nam
http://live.vnanet.vn/VnewsLive_Android.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="https://s19.postimg.org/mmgvy7pzn/j_QBPOPm.png",An Ninh TV HD
http://liverestream2obj.5b1df984.cdnviet.com/hls/ANTV/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="http://xspace.talaweb.com/suamaytinhbang115/home/share/KhanhChi1202.hsvn/logo-antg.png",An Ninh Thế Giới HD
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/antg_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="https://mytv.com.vn/upload/news/2015/06//870_225_329_249_anh_THND.png",Nhân Dân HD
http://liverestream2obj.5b1df984.cdnviet.com/hls/THND_HD/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/460x260/poster/2016/07/13/716000-quoc.hoi_.png",Quốc Hội HD
http://113.164.225.140:1935/live/quochoitvlive.stream_360p/chunklist_w33552871.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh thông tin-chính trị" tvg-logo="http://www.qpvn.vn/uploads/site/199067b5185501cc8e67c365dfd7436292da4e21.png",Quốc Phòng Việt Nam HD
http://liverestream2obj.5b1df984.cdnviet.com/hls/QPVN/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc1_14567301764.jpg",VTC1 HD
https://5a7b6ecf8f3e5.streamlock.net/vtc1hd/vtc1hd.stream_360p/chunklist_w1503093841.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc2_145673009926.jpg",VTC2 - #Kênh2
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC2_2/hlsv5/VTC2_2-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc3-hd_145673013407.jpg",VTC3
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC3_3/hlsv5/VTC3_3-audio_20000=212400-video=1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_yeah1-family-vtc4_146312575079.png",Yeah1 !Family - 
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC4_4/hlsv5/VTC4_4-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/sh.are/channels/icon_channel_vtc5_145673010995.jpg",tvBlue - VTC5
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC5_5/hlsv5/VTC5_5-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc6_145673012197.jpg",VTC6
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC6_6/hlsv5/VTC6_6-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static3fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc7-todaytv_145673310065.jpg",Today TV - VTC7
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC7_7/hlsv5/VTC7_7-audio_20000=212400-video=1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc8_145792090102.jpg",View TV - VTC
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC8_8/hlsv5/VTC8_8-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_lets-viet_145673303543.jpg",VTC9
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC9_9/hlsv5/VTC9_9-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc10_145673016157.jpg",Nét Việt - VTC10
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC10_10/hlsv5/VTC10_10-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc11-thieu-nhi_146293779839.png",Kids & Family TV - VTC11
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC11_11/hlsv5/VTC11_11-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_itv_145578605209.png",VTC13 HD
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC13_13/hlsv5/VTC13_13-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTC" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vtc14-hd_145872429811.jpg",VTC14
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC14_14/hlsv5/VTC14_14-audio_20000=212400-video=1582000.m3u8
#EXTINF:-1 ,3NTV - VTC16 HD
https://cdn.vtc.gov.vn/live/eds/VTC16_16/hlsv5/VTC16_16-audio_20000=212400-video=1275600.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2016/10/10/437995-htv1.png",HTV1
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv1_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2016/10/10/996898-htv2hd.png",HTV2 HD
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv2_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/htv3.png" ,HTV3
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.104:8598
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2016/10/10/740302-htv4.png",HTV4
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtv4_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/728x409/banner/2018/07/16/514141-665121-HTV7HD.png" ,HTV7 HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV7-HD/chunks.m3u8?t=up55kOxXVXvNp5Uz+qrz6l9JhiVcGX8hluXv+0I9KSJqSqluOXWS1NNSJX5fBMewynuUZiSpN6PiFQuo50FLBeg9HVMPD+zHMtpJzwmBnmU=&t=up55kOxXVXvNp5Uz+qrz6l9JhiVcGX8hluXv+0I9KSJqSqluOXWS1NNSJX5fBMewynuUZiSpN6PiFQuo50FLBeg9HVMPD+zHMtpJzwmBnmU=
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2016/02/02/959098-371295-logo-HTV9-HD---tms.png",HTV9 HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV9-HD/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2016/10/10/238258-htvtt.png",HTV Thể Thao
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcthethao_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2017/04/20/592006-Phim_HD.png",HTVC Phim - Paramount Channel HD
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvcphim_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-107 tvg-id="MyTV_HTVC - Ca nhạc" tvg-name="HTVC - Ca Nhac" tvg-logo="https://imgur.com/ifeb8fC.png" group-title="HTV",HTVC - Ca nhạc
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/myhtvccanhac_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="http://img.hplus.com.vn/355x200/poster/2016/07/01/423779-THUANVIETHD-NEW_1.png",HTVC Thuần Việt HD
http://14.186.118.104:8889/udp/232.84.2.134:9600
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://vuapp.tranvu.info/upload//channel/1600x600/2016/06/25/1466861188.jpg",An Viên HD - BTV9
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.189:30120
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vietteen_145578607357.png",Việt Teen - BTV6
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/vietteen_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_ncm_145578899016.png",NCM - BTV10
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/ncm_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_sam_145672992973.jpg",SAM - BTV11
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/sam_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="http://i.imgur.com/Rz2LZJp.png",Phim Hay
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv3/phimhay_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="MobiTV" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_mien-tay_145578714821.png",Miền Tây - THĐT2
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.221:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_hanoitv-1_145672747757.jpg",Hà Nội 1 HD
http://hanoitvlive.8ef55e0c.cdnviet.com/hanoi1.smil/chunklist_b3500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_hanoitv-2_145672748742.jpg",Hà Nội 2 HD
http://vncdn.mediatech.vn/hntvlive/tv2live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://uphinhnhanh.com/images/2019/01/31/Screenshot_2019-01-31-14-06-43-611_com.ksmobile.cb.jpg" ,Sóc Trăng 2
http://115.78.3.164:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestreamstv2.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vinh-long-1_145673001289.jpg",Vĩnh Long 1 HD
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VINHLONG1_HD/05.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_vinh-long-2_145673002208.jpg",Vĩnh Long 2 HD
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VINHLONG2_HD/05.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.thvli.vn/assets/thumbnail/2019/02/02/ex95fvqg_Logo-THVLi3.jpg" ,Vĩnh Long 3 HD
http://bit.ly/thvl3ht
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.thvli.vn/assets/thumbnail/2019/02/02/ex95fvqg_Logo-THVLi3.jpg" ,Vĩnh Long 3 HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.235:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="http://2.bp.blogspot.com/-_g29doa8Kqk/UY0Swpv9dEI/AAAAAAAAASg/-pg6a89V4Ws/s280/Hau-Giang.jpg" ,Hậu Giang
http://haugiangtv.e96bbe18.sabai.vn/hgtv/chunklist.m3u8
#EXTINF:202 tvg-id="MyTV_Thái Nguyên 2" tvg-name="Thai_Nguyen_2" tvg-logo="https://imgur.com/L25E2kc.png" group-title="Địa phương",Thái Nguyên 2
http://123.17.192.150:4022/udp/232.84.2.70:9168
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_binh-duong-1_145672698207.jpg",Bình Dương 1 HD
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/mybtv1_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_binh-duong-2_14567269985.jpg",Bình Dương 2 HD
http://live.cdn.mobifonetv.vn/motv/mybtv2_hls.smil/chunklist_b1200000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_da-nang-1_145681779889.jpg",Đà Nẵng 1 HD
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/livedrt1/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_da-nang-2_145681781157.jpg",Đà Nẵng 2 HD
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com/livestream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_dak-lak_145880969366.jpg",Đắk Lắk
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.64:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_khanh-hoa_145672791198.jpg",Khánh Hòa HD
http://1.53.94.39:4022/udp/225.1.1.133:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_kon-tum_145881138908.jpg",Kon Tum
http://117.2.88.22/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/kontumtv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_lang-son_145880895824.jpg",Lạng Sơn
http://vncdn.mediatech.vn/lstvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_lam-dong_145880770362.jpg",Lâm Đồng
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/LAMDONG-SD/playlist.m3u8?signKey=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJuYW1lIjoiMTQuMjI2LjE1MS41NyIsImVtYWlsIjoiZW1haWxAZXhhbXBsZS5jb20iLCJwaG9uZSI6IjA5ODc2NTQzMjEiLCJhcHBfY29kZSI6Imh0dmMiLCJjaGFubmVsX2NvZGUiOiJWVFYxIiwiYXBwX3VzZXJfaWQiOiIxNC4yMjYuMTUxLjU3IiwiaWF0IjoxNTUzNjg0NjUzfQ.RQf6_fvwDrlYes_Y_S1ji6TOl7RmdP4OMe52PdQX7X5khlcRorx480UEqkl1nJ12BY0RlAgt7WXZ_yCV7MISpvg5nX9hOXTYbLbsQ9uSfHC8JfWsGCkqopO5GxjyhrtJ6hjXGL6ENbkWJ4qEBRJBlTd6O5nyfnL_OjHL5V6MjoNdPvABssB3Yeowjw2WvipGvPw5tTL6CUTyj64wpdDtP0l04mQaDqxs18965FhKbVrW2YgBgiEPXgXAz6rQw3ABgnubHqhHeFxPDUD7vET2foMAYqKxVLtnzhjtN_qCW-mpwHB5V1K_V7YInbzzzgFmQyzZLqADXn2OfDOJTRDXL57AStfF4dx4dYiStzihEHFbZtIcGex5h7ySWCxJ_5q4NARQgZVnLGczTBPOWMWAueeFRfA3TIrqd5yd3txOR6zpmERuZMN53te81covnLt-YwL6sbDaouqhqVvb24NYZGp4m8ySOQoNGMlpIVcWk2salzfDwWO04Ipu-IWiRIMDba6Oaf68lX7llkqQ4sE1ZPiG01TkKrFLEsNKVHF9Z5EK1kV2sxa9APmqcZd1knmRdEbwTLzXoSFKW_3Jy3jbGKyzFLBOcjqWne1uicTqmQACmOOESppU4yRDslVx3WKIevxoJmnTXg7BATBIuH7VQtuayM6-F7DwG5_1oWNNXHk
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_nghe-an_145578842534.png",Nghệ An
http://113.160.173.47:8080/live/na1_720/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_ninh-binh_145672792288.jpg",Ninh Bình HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.185:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_phu-tho_14588083472.jpg",Phú Thọ
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.165:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_quang-ninh-1_145672976024.jpg",Quảng Ninh 1 HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.181:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_quang-ninh-3_145672977406.jpg",Quảng Ninh 3
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.180:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_thanh-hoa_145828820204.jpg",Thanh Hóa
http://video.vietnamcdn.net/687642383/_definst_/mystream.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Phuyen.png",Phú Yên HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.58:30120
#EXTINF:-1 group-title="Địa phương" tvg-logo="http://resources.dientutieudung.vn/8ee0f2663c9062a381ab27fc54a2d548/2011/04/26.3/youtute.jpg " ,Kênh Phim Trực Tuyến
https://storage.googleapis.com/omlet-hls-tw/HA2S2MJSGQWTEMZVFUYTIMZNGY2C2MRRGQWTEMBVFUZDCOJNGE4C2MRRG4WTEMRRFU3DILJWGAWTGOJNGIZTMLJSGM4A.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Thử nghiệm",FOX FAMILY MOVIES
http://htv-mb.live.cdn.fptplay.net/htvonline/foxfamilymovies.720p.fpt.tms/chunklist.m3u8?st=QstdpJxF2xZssh_bEVpvdQ&e=1555341201&st=QstdpJxF2xZssh_bEVpvdQ&e=1555341201
#EXTINF:-1 gruop-title="Thử nghiệm", Boomerang
https://106bec9d8.vws.vegacdn.vn/80c5960a0c474a86485076f7d8624acfcfeb078f/1555402670/cliptv_live/amlst:toonamihd/chunklist_b3620000.m3u8?user=MDMyOTE4NjcyNw==
#EXTINF:-1 group-title="Thử nghiệm", Cartoon Network
https://106bec9d8.vws.vegacdn.vn/73dea2253150ecd69121a4e1171b401665730dec/1555403116/cliptv_live/amlst:cartoonnetworkhd/chunklist_b3620000.m3u8?user=MDMyOTE4NjcyNw==
#EXTINF:-1 group-tittle="Thử nghiệm", THVL3HD
https://106bec9d8.vws.vegacdn.vn/d6179aff8f785bc9ac1dee671e4763372cfc3a80/1555403868/cliptv_live/amlst:vinhlong3hd/chunklist_b3620000.m3u8?user=MDMyOTE4NjcyNw==
#EXTINF:-1 group-title="Thử nghiệm", FOX LIFE HD
https://106bec9d8.vws.vegacdn.vn/9d8d8e04e9b5e78d2a45755e3e81cb8d30988ed3/1555404565/cliptv_live/amlst:foxlifehd/chunklist_b3620000.m3u8?user=MDMyOTE4NjcyNw==
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="https://icon2.kisspng.com/20180711/ygt/kisspng-doraemon-animation-suneo-honekawa-doraemon-doraemon-5b459e0eb06629.0177401515312891027225.jpg" ,Kênh Doremon Tiếng Việt
https://ws.flv.nimo.tv/live/su1599512427553r467469e0bc83c5de73f4d151682fb530_high.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="http://vuinhe.vn/wp-content/uploads/2017/01/xem-phim-hoat-hinh-doremon.png" ,Kênh Doremon Tiếng Việt Tập Dài
https://al.flv.nimo.tv/live/su1599512427578r00bac8d56488f6ca2d6915fb95ab88e8_high.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="https://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&no_expand=1&refresh=604800&url=https%3A%2F%2Fstatic.itvl.net%2Fimages%2F5a79708a95971.jpg" ,Kênh Hoạt Hình Hunter X Hunter
https://ws.flv.nimo.tv/live/su1599512427562r89436fcde4d4278fc2e87c8600d465e1_high.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/DragonBall%20Z%3A%20Dokkan%20Battle.jpg" ,Kênh Dragon Ball Z Tiếng Việt
https://ws.flv.nimo.tv/live/su1599512427558r464ce7577525c715f04419095ae6abeb_high.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="https://i.pinimg.com/originals/ce/95/f0/ce95f0e163eb9f0c44262192d3de6f74.png" ,Kênh Conan Tiếng Việt
https://al.flv.nimo.tv/live/su1599512427561r32f86ec41ff353df5fd649beb68e6388_mid.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="http://pluspng.com/img-png/png-pictures-of-tom-and-jerry-download-tom-and-jerry-png-images-transparent-gallery-advertisement-612.png" ,Kênh Tom & Jerry Tiếng Việt 2
https://ws.flv.nimo.tv/live/su1599512427554r538093ee8e9c2edd24251f82cda6fd16_high.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="https://banner2.kisspng.com/20180601/gaw/kisspng-ben-10-omniverse-2-desktop-wallpaper-motu-patlu-5b11a3b0f03602.9094127815278826729839.jpg" ,Kênh Ben 10 Tiếng Việt
https://al.flv.nimo.tv/live/su1599512427586rdd11b1329d2f0e25fc16c80a467f573c_high.flv
#EXTINF:-1 group-title="⚽Kênh Thiếu Nhi by Thành⚽" tvg-logo="https://zingtv-photo.zadn.vn/channel/8/a/8ae2628c725174e35bd5fe80aa50f979_1397794763.jpg" ,Kênh Anime Hội Pháp Sư
https://tx.flv.nimo.tv/live/su1599512427567r44397e42e5c218338dc999412d69a4bc_high.flv
#EXTINF:150 tvg-id="MyTV_Asian Food Channel HD" tvg-name="Asian Food Channel" tvg-logo="https://imgur.com/rfR7R00.png" group-title="Kênh quốc tế",Asian Food Channel HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.115:10236
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/FeFMOxH.png",MTV
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.1.82:8466
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/ooy2lyY.png",Animal Planet HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.231:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_axn_146580810334.png",AXN HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.224:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://img.static.vtvcab.vn/logos/BAB_M.png",Baby TV HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.2.36:10624
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_bbc-news_148379779959.jpg",BBC World News
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.74:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://img.static.vtvcab.vn/logos/BEN_M.png",Blue Ant Entertainment HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.175:30120
#EXTINF:0 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://img.static.vtvcab.vn/logos/BEX_M.png",Blue Ant Extreme HD
http://45.126.83.51/session/d5a55730-4e3c-11e9-b355-ba47bd582807/dr9445/h/h15/01.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_cartoon-network_146581299646.png",Cartoon Network HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.230:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/Yvfpf3s.png",Disney Channel HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.160:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/pGJmJmJ.png",Disney Junior
http://1.53.94.39:4022/udp/225.1.1.233:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://astrocontent.s3.amazonaws.com/Images/ChannelLogo/Pos/433_300.png" ,FOX MOVIES 
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.238:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/OTGc8pX.png",Fox Sports HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.228:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/TPL8d6Y.png",Fox Sports 2 HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.108:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://www.fifa55u.com/images/icon/FOXSports3.png",Fox Sports 3 HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.243:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/MtCA5jr.png",Australia Plus
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.21:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/wEqQSrc.png",HBO HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.232:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/KIX_logo.svg/2000px-KIX_logo.svg.png" ,Kix
http://45.126.83.51/uq2663/h/h07/01.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://htvc.vn/uploads/channel/2017/02/06/9740642-logo-max-by-hbo.png",MAX by HBO HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.91:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://static.fptplay.net/static/img/share/channels/icon_channel_red-by-hbo_146590145963.png",RED by HBO HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.89:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/HibfTmZ.png",Arirang
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.201:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/DhcvpCm.png",Channel News Asia
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.202:30120
#EXTINF: tvg-id="MyTV_Nat Geo Wild HD" tvg-name="NGW_HD" tvg-logo="http://i.imgur.com/jssSTAc.jpg" group-title="Kênh quốc tế",Nat Geo Wild HD
http://123.17.192.150:4022/rtp/232.84.2.123:8454
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/qTmK57R.png",CNN
http://1.53.94.39:4022/udp/225.1.1.242:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/BPm4OOu.png",DW HD
http://123.17.192.150:4022/udp/232.84.1.6:8010
#EXTINF: tvg-id="MyTV_RT" tvg-name="RT" tvg-logo="http://i.imgur.com/oUlVrf5.jpg" group-title="Kênh quốc tế",RT
http://123.17.192.150:4022/udp/232.84.2.125:8538
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="https://vignette3.wikia.nocookie.net/logopedia/images/f/fb/Channel_V_HD.png/revision/latest?cb=20110928200720",Channel [V] HD
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.187:30120
#EXTINF:-1 group-title="Kênh quốc tế" tvg-logo="http://i.imgur.com/nsH5R8I.png",France 24
http://123.17.192.150:4022/udp/232.84.2.135:9606
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mCc8D2dhMEJW5tWjhkjnIIlAOln-TSRoNWZSQ=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no" ,VTVcab1 - Vie GIẢI TRÍ
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/GIAITRI_TV_HD/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab2-phimviet.png" ,VTVcab2 - PHIM VIỆT
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/PHIM_VIET/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQVh3Z9Y6A4h7rMdCT6JfNJPzDusM1J3Rh6NFL1pXvRSlQCjae-" ,VTVcab3 - THỂ THAO TV HD
http://htv-mb.live.cdn.fptplay.net/htvonline/thethaotv.720p.stream/chunklist.m3u8?st=nYO0pvUEin6dp0FIKWzl4w&e=1555351826&st=nYO0pvUEin6dp0FIKWzl4w&e=1555351826
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTkPIt_7ng8Hy9FT7mLyVQBlPkfeotRs4sXXMPQg-FnoDPUsthI" ,VTVcab16 - BÓNG ĐÁ TV HD
http://htv-mb.live.cdn.fptplay.net/htvonline/bongdatv.720p.stream/chunklist.m3u8?st=3c4dry6ZOPHW4vrmapT-qA&e=1555352010&st=3c4dry6ZOPHW4vrmapT-qA&e=1555352010
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab4-vanhoa.png" ,VTVcab4 - LOVE
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VAN_HOA/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRea189yRnvkIGxCE96CocXKsY6SoW5G7UAoSs3K7_oc23emyCw" ,VTVcab5 - E CHANNEL
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/E_CHANNEL/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://i1.wp.com/www.vietcv.net/wp-content/uploads/2018/04/Hay-TV.jpg?resize=700%2C400" ,VTVcab6 - HAY TV
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/HAY_TV/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQKk87ogS9SDwkRGcZ2QVn7OHXGIQRzPHY2omcwwE6IUiDjvEls" ,VTVcab7 - Vie DRAMAS
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/D_DRAMAS_HD/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab8-bibi.png" ,VTVcab8 - BIBI
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/BIBI/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mB3aCxiFweJ74aWCYhSfiHH2GtdyqucaMAAlQ=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no" ,VTVcab9 - INFO TV
http://liverestream2obj.5b1df984.cdnviet.com/hls/INFO_TV_NEW/01.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab10.png" ,VTVcab10
http://liverestream2obj.5b1df984.cdnviet.com/hls/O2_TV_NEW/03.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTQSE0X3PH0Bs4Dru1VmwJ4MRmyhRHPOQQKCQgnenrOKGdcOnMx" ,VTVcab12 - STYLE TV
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/STYLE_TV_HD/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab15-um.png" ,VTVcab15 - UM
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/M_CHANNEL/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQdqgHbtEWXdtq06xxQ5RSTFOgMpEpPyxwMfJ9yzfcB0vqDkgti" ,VTVcab17 - YEAH1TV
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/YEAH1_TV/02.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="https://lh3.googleusercontent.com/-spzogoIJqhI/V-0uR5BIyrI/AAAAAAAAAe4/OgXpMT_DsAQRB5RsZy736EFWJTPptUOMQCLcB/h0/thethaotvtintuc.png" ,VTVcab18 - TIN TỨC
#http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/THETHAO_TINTUC_HD/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab19-filmtv.png" ,VTVcab19 - FILM TV
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/FILM_TV/04.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab20-vfamily.png" ,VTVcab20 - V FAMILY
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/VFAMILY/02.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/cartoonkids.png" ,VTVcab21 - KIDS
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/BIBI_PLUS_clear/05.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="VTVcab" tvg-logo="http://tduc.tk/logo/vtvcab22-lifetv.png" ,VTVcab22 - LIFE TV
http://liverestreamobj.5b1df984.cdnviet.com/hls/LIFE_TV/02.m3u8
#EXTINF:-1, tvg-logo="https://i.imgur.com/TxPT2xn.jpg" group-title="SCTV",SCTV2 - AMC
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.1.234:30120
#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-logo="http://netxua.ml/images/icon-channel/sctv4-hd.png",SCTV4
http://42.118.176.62:4022/udp/225.1.2.187:30120
#EXTINF:-1 group-title="SCTV" tvg-logo="https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000207485443/df3d6dd9bca5eda0047f240889184cca.jpeg" , SCTV8 - VITV
http://210.86.230.202:8134/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
#EXTINF:-1, tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/5/5f/784px-Tvb_logo.svg.png" group-title="SCTV",SCTV9 HD - TVB film
https://vtsstr3.tv24.vn/elive/_definst_/smil:SCTV_HD_PhimChauA.smil/playlist.m3u8?uid=u214c42414y5b406r4&t_end=o4i5u5h514441384y29494x2w2w2s2&mytokenstarttime=1545875382&mytokenendtime=1545882882&mytokenhash=HQzBC7VFB7SMkx4Ll9eH8tI8yoRskQhvT0-vkIGp588=
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/sbs.jpg" ,SBS
http://182.218.222.224:9981/stream/channelid/251943268
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/mbc.jpg" ,MBC
http://121.132.121.29:9981/stream/channelid/62524226
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/kbs1.jpg" ,KBS1
http://121.132.121.29:9981/stream/channelid/1335382074
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/JTBC3.jpg" ,JTBC3
http://182.227.31.43:9981/stream/channelid/1616803597
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/spotvplus.jpg",SPOTV+
http://211.207.173.34:9981/stream/channelid/788930393
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/tvn.jpg",TVN
http://182.227.31.43:9981/stream/channelid/273242125
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH HÀN" tvg-logo="http://ali-oss.file.icantv.cn/uploads/tvimg/spotv2.jpg",SPOTV2
http://182.227.31.43:9981/stream/channelid/965642670
#EXTINF:-1 group-title="THỂ THAO", Sky Sport
http://2.45.21.112:9981/stream/channelid/1541270497
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 26
https://gcs-vimeo.akamaized.net/exp=1554608450~acl=%2A%2F1254961689.mp4%2A~hmac=c07e6a6c99b2c163ddf32a09a33cf31e15745f2b7e80b92be926eb9fefe955d4/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/4546/12/322734865/1254961689.mp4
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 27
https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id=87854423abbb7f43&itag=18&source=picasa&begin=0&requiressl=yes&mm=30&mn=sn-ab5l6nzr&ms=nxu&mv=u&pl=49&sc=yes&ei=eRGqXLX2EJHA8gOLuoiYBw&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1319.520&lmt=1554646453014583&mt=1554649141&ipbits=0&cms_redirect=yes&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=2001:19f0:5001:2eed:5400:1ff:fef0:8e94&expire=1554656665&sparams=ip,ipbits,expire,id,itag,source,requiressl,mm,mn,ms,mv,pl,sc,ei,susc,app,mime,dur,lmt&signature=E27C161DEDC2C4B252AC5B8C0299F8D9FCF6F54AC7375441C8CE4ED55152B17E.712654AD05EB9EAE7F2754200E2770FCA7AF06F4B2B1F59092FC81D295F15A93&key=us0
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 3
https://r3---sn-i3b7knlk.googlevideo.com/videoplayback?id=bfbfdfe6649f7fd3&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=SWKGXNK6LcrmugL7m5jYBA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1342.508&lmt=1551272820971850&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.154&expire=1552318057&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=2FFA71B125B4DD7479BE61C7313FF7FDA0093CC6.43EEEF062B01B4608EDC84EBF0F5C677430233F5&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoss7s&req_id=1b3ab7a8ec7536e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knlk&ms=nxu&mt=1552310798&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 4
https://r4---sn-i3b7knl6.googlevideo.com/videoplayback?id=be6c96d689dce134&itag=37&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=LlqGXJyNNIm3uAK7gYPgBA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1251.253&lmt=1551266820758619&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.140&expire=1552315982&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=167BDDBDCD74C14B6F507F741F9969CA28FFBC3F.7F0D4061927A9A36204143B449140702E388DCD0&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoy7z&req_id=f5939b888c0336e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knl6&ms=nxu&mt=1552310798&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 5
https://r3---sn-i3beln7z.googlevideo.com/videoplayback?id=4d2330ce1c1c699c&itag=37&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=WWCGXPXvDcWTuwKv-L_wCA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1262.167&lmt=1551266666899256&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.139&expire=1552317561&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=260690AF5EA859BAE81D7B9F058D51DA6E6DEA58.79BC0BAEF730F9B54805D0E99AEF0DC7AA630C39&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoee7s&req_id=f95ff4aeeaf436e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7z&ms=nxu&mt=1552310973&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 6
https://r2---sn-i3belnel.googlevideo.com/videoplayback?id=a4ae0240856b7cc9&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=JmOGXIuEMMmTuAKjrLrIAQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1222.019&lmt=1551265861675793&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.135&expire=1552318278&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=0B2A265A8C8F77B603F073B22AFD8715647A2622.515594EF526E35CDD62FB6122303CA2585A35F8D&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoy7l&req_id=b192163e0ba336e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3belnel&ms=nxu&mt=1552311033&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 7
https://r1---sn-i3b7knld.googlevideo.com/videoplayback?id=9361555c36633413&itag=37&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=EViGXKGsNdHGuAL26L6ABQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1288.335&lmt=1552024192946533&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.136&expire=1552315441&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=08A5166884C4EA7ABBD961C88E42946D1FE46958.1B3C4A951F636B575C1CD3BD6EA9937F3ECDBB41&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxos67e&req_id=70bda72ef0b336e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knld&ms=nxu&mt=1552311095&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 8
https://r2---sn-i3beln7d.googlevideo.com/videoplayback?id=e5e243674079eeec&itag=37&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=m2KGXODdIsrmugL7m5jYBA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1165.339&lmt=1552023950215386&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.155&expire=1552318139&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=0847E27B4B17AAC52779CCA97050DC4F42C27DAF.073BB4018F4FAFDAF79310A7AA1451F0B538E3B2&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoee7l&req_id=444114c9dee836e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7d&ms=nxu&mt=1552311155&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 9
https://r3---sn-i3b7knld.googlevideo.com/videoplayback?id=c704a458114b52c8&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=UVmGXJMcypK5AuPFo-gJ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1193.389&lmt=1552023201208775&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.153&expire=1552315761&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=3102896F4CEBF131BD637D6B1E40242F5BBE4737.759296FFF5EC79DBD2D7A8C396825CE9546B33F6&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77s&req_id=c077c136c1a136e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knld&ms=nxu&mt=1552311095&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 10
https://r2---sn-i3b7kn7r.c.lh3.googleusercontent.com/videoplayback?id=254987e7d75da831&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&mm=30&mn=sn-i3b7kn7r&ms=nxu&mv=m&pl=25&sc=yes&ei=rWOGXNT0EpLw4ALf44moDg&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1233.978&lmt=1552024813976884&mt=1552311155&ipbits=0&cms_redirect=yes&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=14.226.151.57&expire=1552318413&cp=TUlQUk5QX1NRUUJCTjpaSFNGU0xRQjVCS2lxYXRhdElWMmc0VElEQUZaa1JwOFg0bmNxLWgwbFFsS0c2TW5zNWFrWUhKbDJ5SU5iV1k&sparams=ip,ipbits,expire,id,itag,source,requiressl,mm,mn,ms,mv,pl,sc,ei,susc,app,mime,cnr,dur,lmt,cp&signature=211509CAD75A01513F59FE6330E5B0FF733E0DCA4C92B2CF92CE1CDA5F20ECE2.881D09A2EA58F4498FF127A79A98823936206954F2DC024E4DA0D847283361CA&key=us0
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 11
https://r5---sn-i3b7knl6.googlevideo.com/videoplayback?id=a45999051f3a7cfb&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=qFqGXK-mOIWDugKO17C4Cw&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1217.909&lmt=1552003422260690&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.154&expire=1552316104&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=48AE1453BF6B02FD4DDE106C48350FD28A27E8DE.3044DC296C4C73359F3A51D826C6EF2BD39F7ECB&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe776&req_id=3f7e29ac998236e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knl6&ms=nxu&mt=1552311155&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 12
https://r1---sn-i3beln7s.googlevideo.com/videoplayback?id=a87c89b6cbbd057d&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=a16GXN6hOZLyugKzvZ6IBQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1184.449&lmt=1551970938021257&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.154&expire=1552317067&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=0274B682C7BE9B318E00154E5434EA3A7B8E6C52.75F851E38F5BC49ED3C55A679BEF201B84D71E55&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoy7e&req_id=4c480786cda36e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7s&ms=nxu&mt=1552311155&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 13
https://r4---sn-i3b7knl6.googlevideo.com/videoplayback?id=911c9c1112f5d21a&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=92GGXMqbEseLuwL6hIvgAg&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1161.647&lmt=1552002941108025&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.152&expire=1552317975&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=6CF8CC392BFA39F922D4F5B86068285E71AC1671.2C8C8329618D4D49AA45414888B932A64C8A9171&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77z&req_id=ea193f6d5e9436e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knl6&ms=nxu&mt=1552311155&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 14
https://r6---sn-i3beln7r.googlevideo.com/videoplayback?id=671e77ecfd1fbbee&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=9WCGXPmoCNfIuAKRzIngDQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1121.129&lmt=1551920154915582&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.144&expire=1552317717&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=3C7F73FB9E421F972459C0EA76B68DC03DE221A8.61697879B2641C9AEB9836427C23BCE1715AAC33&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77d&req_id=971709fd390436e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7r&ms=nxu&mt=1552311219&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 15
https://r1---sn-i3beln7s.googlevideo.com/videoplayback?id=21cb41e93638b163&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=Y12GXIbEGoSbuQL4q77IDA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1214.148&lmt=1551828777049511&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.139&expire=1552316803&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=1E21CA03B90ED2A5D46EF03031BAFB587A31970B.69B573E590571925D04213D4915C6EA2515012CC&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoee7e&req_id=91494d3a0c0336e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7s&ms=nxu&mt=1552311219&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 16
https://r1---sn-i3belnez.googlevideo.com/videoplayback?id=78507d5c4b50908c&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=yFqGXP6ZKom3uAK7gYPgBA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1120.130&lmt=1551959707543546&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.137&expire=1552316136&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=61CF5649590DD7B34651D5B5F8175F35E7646C50.65E49CF67A5F21275886841B8EFCFFABC06A5367&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77e&req_id=d2950604e56936e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3belnez&ms=nxu&mt=1552311219&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 17
https://r1---sn-i3b7knlk.googlevideo.com/videoplayback?id=cff97b6a34d97512&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=UVuGXJLcJ4GcugLbg46IBw&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1143.698&lmt=1551960068669500&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.133&expire=1552316273&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=0A733CE3BEC291026CFF30BC5132288015F8E422.2D35299F5509EE2843F8C2B1451AD0AE972899F6&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77d&req_id=a0b0cae07d836e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7knlk&ms=nxu&mt=1552311219&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 18
https://r4---sn-i3beln7r.googlevideo.com/videoplayback?id=0addf2d7d26c8bd6&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=tFuGXLKxOIK0uQLQ84mwDg&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1144.743&lmt=1552039020146217&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.133&expire=1552316372&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=3C0CE09DC8B2B5C69FECE12D3C0052D5F801A8.2E997445C5B9DA1B4CC9BBD5715A1564D9502601&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoee7z&req_id=91c50d03127c36e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7r&ms=nxu&mt=1552311332&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 19
https://r4---sn-i3beln76.googlevideo.com/videoplayback?id=d6b9ad24658e242c&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=TFeGXPOmOczCuAK11rKoDA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1160.045&lmt=1551770430196902&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.154&expire=1552315244&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=7FA756529F88458C4C3F78F7CEDF73895A9B2347.640C004967F4D3951E07A1324DFBC9D8A55A08FA&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxosl7d&req_id=dbb1cd7f1a0936e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln76&ms=nxu&mt=1552311332&mv=m&ir=1&rr=12
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 20
https://r4---sn-i3belnel.googlevideo.com/videoplayback?id=3c89c69117f9efa9&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=VV6GXJufKouIuQLe157YAg&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1199.542&lmt=1551777913743116&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.154&expire=1552317045&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=59AD15D62C13CC1FFFFF480BEDDF6786EB31D19D.7688DBA7F89E1EBE85AF8F9DA06DC2428758AB51&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoy7z&req_id=aa3b3b77c35336e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3belnel&ms=nxu&mt=1552311332&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 21
https://r1---sn-i3b7kn7s.googlevideo.com/videoplayback?id=dddd93e8cdf1827c&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=eVmGXIXFJMeLuwL6hIvgAg&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1164.178&lmt=1551806221412603&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.135&expire=1552315801&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=750CCB25B7C0E8F47795B72FAF77925FA90611AA.58163ACD17AA822F3FCE8298D02C9291FD77DCA8&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoee7z&req_id=b59d1dcbec3736e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7kn7s&ms=nxu&mt=1552311455&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 22
https://r4---sn-i3beln7s.googlevideo.com/videoplayback?id=1468460f47684aea&itag=22&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=SmOGXMKqBcmTuAKjrLrIAQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1171.516&lmt=1551863030242076&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.139&expire=1552318314&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=651988953BA92704ED334CA73F9447FAE69A1D41.4968F731153178437F46C843C7A683CA9752E008&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77z&req_id=51a531e4fe9e36e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7s&ms=nxu&mt=1552311455&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 23
https://proxy-08.sg1.dailymotion.com/sec(5NAd318b0UTpII2lr3L0RJJ5xP3L7Qumu7CK31vYbWw)/video/857/641/429146758_mp4_h264_aac_hd_1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 24
https://r5---sn-i3b7kn7r.googlevideo.com/videoplayback?id=20100589064d098a&itag=37&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=8V2GXP3UFIi7uAKLnZiIDA&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&cnr=14&dur=1281.184&lmt=1552033236690471&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.137&expire=1552316945&sparams=app,cnr,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=3FDF63DB1F619CC4BCE13BD630A371BBF4E5CC92.2CEE527E77D38138B910B93DE53786CC4C66A272&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77d&req_id=4a31e425747136e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3b7kn7r&ms=nxu&mt=1552311455&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Việt Nam", Mối Tình Đầu Của Tôi tập 25
https://r6---sn-i3beln7k.googlevideo.com/videoplayback?id=c5a1bfb1a08f4cb8&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=WliGXL_eKInWugK1wZmwCQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1170.634&lmt=1552058371201536&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.137&expire=1552315514&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=7E9B8BF9C9F4F2AD053221F58E74F657A461865C.46E7BC841732D1D7A99C3C71E4E54060568B96D7&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxoe77d&req_id=5639a46fcd4336e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3beln7k&ms=nxu&mt=1552311516&mv=m
https://r2---sn-i3belne6.googlevideo.com/videoplayback?id=fd46b9a510d62afc&itag=18&source=picasa&requiressl=yes&pl=25&sc=yes&ei=m2GGXJDmL9HGuAL26L6ABQ&susc=ph&app=fife&mime=video/mp4&dur=1133.598&lmt=1552087500725584&ipbits=0&keepalive=yes&ratebypass=yes&ip=35.187.132.143&expire=1552317883&sparams=app,dur,ei,expire,id,ip,ipbits,ipbypass,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,requiressl,sc,source,susc&signature=5CE374CB1335C95D463A826146E579F433FD3D9C.2FAF585B0BFE4C98F3D22CEA22C423B2C12BFC5F&key=cms1&redirect_counter=1&rm=sn-qxosl7d&req_id=670f90679bf136e2&cms_redirect=yes&ipbypass=yes&mip=14.226.151.57&mm=30&mn=sn-i3belne6&ms=nxu&mt=1552311579&mv=m
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Mặt Trời Con Ở Đâu
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/9f263ba66f4f762498e758cefa97ced8/9f263ba66f4f762498e758cefa97ced8.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Gái Già Lắm Chiêu 2
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/756ae3bba5d535adc8c401ce06f67479/756ae3bba5d535adc8c401ce06f67479.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Lật Mặt 3
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/c51015df216f3f60b1e822bc58acd14a/c51015df216f3f60b1e822bc58acd14a.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Tân Vua Hài Kịch 2
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/8c35a67d0abd3a9da2e1f04812f90fda/8c35a67d0abd3a9da2e1f04812f90fda.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Em Gái Mưa
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/78d7d33a27ffba7f82814bdc52558292/78d7d33a27ffba7f82814bdc52558292.m3u8
#EXTINF:-1 grouptitle="Phim Chiếu Rạp", Liên Minh Huyền Thoại
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/fb612f6c65be522963212753ea3919cb/fb612f6c65be522963212753ea3919cb.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Chàng Vợ Của Em
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/b5b76160923cb23296b162acb4892250/b5b76160923cb23296b162acb4892250.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Thạch Thảo
http://file.vtv16.com/m3u8/vn/20190128/5714.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Quý Cô Thừa Kế
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/f07eb9d344190a581e1ff3eff687ad58/f07eb9d344190a581e1ff3eff687ad58.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Giấc Mơ Mỹ
https://r1---sn-8qj-ch8l.googlevideo.com/videoplayback?expire=1553020558&mime=video%2Fwebm&key=yt6&aitags=133%2C134%2C135%2C136%2C137%2C160%2C242%2C243%2C244%2C247%2C248%2C278%2C298%2C299%2C302%2C303%2C394%2C395%2C396%2C397%2C398&itag=302&ipbits=0&lmt=1546782761043047&source=youtube&dur=5950.960&initcwndbps=1366250&pl=25&gir=yes&requiressl=yes&fvip=1&clen=1004142896&id=o-AAOCOR6qKnb6jFPTT1-J-LZU4YBUe5fpLGeXwoYykMo1&keepalive=yes&sparams=aitags%2Cclen%2Cdur%2Cei%2Cgir%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Ckeepalive%2Clmt%2Cmime%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Crequiressl%2Csource%2Cexpire&ei=LuKQXLr5Gc2XqQGS37XYBA&ip=14.226.151.57&txp=3532432&mt=1552998863&mv=m&ms=au%2Crdu&c=WEB&mm=31%2C29&mn=sn-8qj-ch8l%2Csn-npoe7n76&alr=yes&signature=B82E82D25C9D1EA64B89493BFA83CDA21B0198CC.A7342B6C901C550034CD2AC8192FAC213D069AA3&cpn=elOCJ1z51dK479lp&cver=2.20190316&rn=7
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp",100 Ngày Bên Em
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/1fd85d792b2b21afd402a79dc2f54462/1fd85d792b2b21afd402a79dc2f54462.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/fadac762b37b0caf8a3562383a31c109/fadac762b37b0caf8a3562383a31c109.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Người Bất Tử
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/094a35344cd35a2f9fcc0cc7b82541fc/094a35344cd35a2f9fcc0cc7b82541fc.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Em Là Bà Nội Của Anh
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/bc1abef84b6e34c25c781c0da21bef13/bc1abef84b6e34c25c781c0da21bef13.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Ngày Mai Mai Cưới
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/e9b62143518815c3a6b41aec987b0a5c/e9b62143518815c3a6b41aec987b0a5c.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Kế Hoạch Đổi Chồng
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/228ebd3d351d38e48477a59c874fe09a/228ebd3d351d38e48477a59c874fe09a.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Hồn Papa Da Con Gái
https://hls.hydrax.net/7UAuLcpLR9gpmeTRwdjYDcRt7SWPWtX4EaAxLSmt7aeJ6Ss/0/a37091ad6b9f4713bdfd69f63b2f88d8.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Phim Chiếu Rạp", Trạng Quỳnh
https://p2pxps.playphim.info/drive//hls/fd06fd60f492093f17d0f7df3050e4a8/fd06fd60f492093f17d0f7df3050e4a8.m3u8
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Recent Pastes